۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

میز خدمت

مفید برای اساتید،کارکنان و دانشجویان گرامی و نوآوران
نام خدمت ارائه شده
نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس
 از اینجا شروع کنید
 کلیک نمایید
 اولین قدم

مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد 
کلیک نمایید
 سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
نحوه پذیرش مرکز رشد فناوری و کارآفرینی

کلیک نمایید

سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 نحوه پذیرش واحدهای غیر مستقر کلیک نمایید
سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 تشکیل پرونده برای ارزیابی تجاری تماس تلفنی
 سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 راهنمای پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید
سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای مستقرکلیک نمایید
جناب آقای فریبرز محمدی
37934380
 فرایند اداری پذیرش (داوری ها، دفاع ها) تماس تلفنی
سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 نحوه ثبت اختراعکلیک نمایید
 سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 هماهنگی برای بازدید از مرکز رشد و کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای علی احمدی
37933012 
 دوره های آموزشی کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای علی احمدی
37933012 
 تسهیلات و وام ها و فرایند اداری پس از پذیرش
 کلیک نمایید
 جناب آقای فریبرز محمدی
37934380
 آمار تماس تلفنی
 جناب آقای فریبرز محمدی
37934380
 هماهنگی جهت استفاده از سالن همایش مرکز رشد و کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای علی احمدی
37933012
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/22
تعداد بازدید:
3640
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal